Ưu Đãi Tản Nhiệt Cho Hè Mát Lạnh

Tháng Năm 7, 2020 1:38 chiều

Khi PC kèm Tản nhiệt CPU và Fan LED bạn được nhận khuyến mãi lên đến 29%

– Đôi Với Tản Nhiệt CPU

– Build PC có giá trị trên 15tr đến 30tr bạn sẽ được giảm ngay 100K khi mua kèm Tản Nhiệt CPU 

– Build PC có giá trị trên 30tr đến 40tr bạn sẽ được giảm ngay 150K khi mua kèm Tản Nhiệt CPU 

– Build PC có giá trị trên 40tr đến 50tr bạn sẽ được giảm ngay 200K khi mua kèm Tản Nhiệt CPU

– Build PC có giá trị trên 50tr bạn sẽ được giảm ngay 250K khi mua kèm Tản Nhiệt CPU

*Link tản nhiệt Khí: https://sp-one.vn/danh-muc/tan-nhiet-cooling/tan-nhiet-khi/?orderby=price
*Link tản nhiệt AIO: https://sp-one.vn/danh-muc/tan-nhiet-cooling/tan-nhiet-aio/
*Link tản nhiệt CUSTOM: https://sp-one.vn/danh-muc/tan-nhiet-cooling/tan-nhiet-nuoc-modding/


– Đôi Với Fan Case

– Build PC có giá trị trên 15tr đến 30tr bạn sẽ được giảm ngay 50K khi mua kèm Fan Case (3 fan)

– Build PC có giá trị trên 30tr đến 40tr bạn sẽ được giảm ngay 100K khi mua kèm Fan Case (3 fan)

– Build PC có giá trị trên 40tr đến 50tr bạn sẽ được giảm ngay 150K khi mua kèm Fan Case (3 fan)

– Build PC có giá trị trên 50tr bạn sẽ được giảm ngay 200K khi mua kèm Fan Case (3 fan)

*Link Fan Case: https://sp-one.vn/danh-muc/linh-kien-may-tinh/phu-kien-fan-rgb-hub-kem-tan-nhiet/

Từ khóa:

Chuyên mục: