Tag Archive: AMD Ryzen 9 3950X đạt mức xung 4.3GHz toàn nhân với tản nhiệt nước

AMD Ryzen 9 3950X đạt mức xung 4.3GHz toàn nhân với tản nhiệt nước

Tin tức
06/10/2019, 17:25 chiều
Gigabyte vừa ra mắt tài liệu hướng dẫn ép xung Ryzen 9 3950X (16 nhân 32 luồng) lên 4.3GHz toàn nhân khi sử dụng tản nhiệt …